Guinée : Plusieurs diplomates occidentaux chez Cellou Dalein Diallo…